Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Fundacji Rozwoju Miasta Poznania istnieje od 1991 roku. Jej misją jest inspirowanie, inicjowanie, wspieranie i finansowanie działań mających na celu wszechstronny i zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój Poznania szczególnie w zakresie ochrony środowiska, komunikacji miejskiej, ochrony zdrowia mieszkańców, zaopatrzenia ich w wodę i energię oraz rozwoju kultury, oświaty i nauki. W ostatnich 25 latach Fundacja dotowała liczne przedsięwzięcia, m.in. publikacje naukowe dotyczące Poznania (album Poznań, Architektura i budownictwo w Poznaniu 1780–1880, Architektura i urbanistyka Poznania XX wieku, Żydzi w Poznaniu), imprezy kulturalne, teatry, projekty naukowo-badawcze związane z Poznaniem, inicjatywy integrujące różne środowiska, prace renowacyjno-konserwatorskie w historycznych obiektach Poznania (fara, pomniki nagrobne prezydentów Drwęckiego, Wronieckiego i Wojciecha Sz. Kaczmarka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha), filmy o Poznaniu, badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim, tablice upamiętniające braci Wieniawskich i Edwarda hr. Raczyńskiego, salonik wystawienniczy poznańskich artystów plastyków, plenery malarskie i konkursy dla szkół (Coolturalne szkoły, Poznań wczoraj–dziś–jutro). Fundacja współpracuje z licznymi instytucjami, placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi oraz władzami miejskimi i wojewódzkimi.
Od 2016 roku Fundacja Rozwoju Miasta Poznania jest głównym sponsorem i partnerem strategicznym CYRYLA. Dzięki finansowej pomocy Fundacji CYRYL może się rozwijać i udoskonalać, digitalizując i udostępniając poznaniakom najcenniejsze archiwalia związane z historią miasta. Realizując tę misję CYRYL pozostaje w zgodzie i realizuje główne założenia statutowe i priorytety w działalności Fundacji. CYRYL i Fundacja zamierzają tworzyć wspólne projekty. Pierwszym z nich będzie kolekcja materiałów związanych z 25-leciem odrodzonego samorządu w Poznaniu zainicjowana przez prezesa Fundacji, historyka, wielkiego miłośnika i znawcy dziejów Poznania Jana Kaczmarka.

Informacje / metadane